AC4FBVGT Air Charter Airbus A300B4 F-BVGT AeroClassics 1:400 -飞机模型世界

Air Charter Airbus A300B4 F-BVGT

价格:¥300

现在有货,数量稀少,现在付款,明日可发出。

  • 品牌:AeroClassics
  • 编号:AC4FBVGT
  • 机型:Airbus A300
  • 航空公司:Others 其他
  • 比例:1:400
  • 材质:合金
  • 上市时间:2012-12
  • 产地:中国
  • 尺寸:长约11.21厘米 宽约11.21厘米 高约4.14厘米